Číše z lidských lebek

 

Asi každého normálního člověka zamrazí při představě, že by se měl ozdobit amuletem z lidských kostí nebo používat lebku coby pohár. V našich představách jde spíše o rekvizity černého mága nebo satanisty.

Z mladší doby kamenné však známe některé takové artefakty. Jedním z nich je například provrtaný lidský zub, který tvořil součást náhrdelníku z mušliček a zvířecích zubů.

Na lokalitě La Veyrier ve Švýcarsku se zase dochoval přívěšek vyrobený z lidské kosti.

V odborné literatuře se uvádí hned několik číší vyrobených z lidských lebek (La Placard, Laugerie-Basse, La Madeleine, Castillo), a ta od nás je z Dolních Věstonic. Přišlo se na ni při těžbě spraše k úpravě vodního díla na Dyji, v místech nad bývalou cihelnou.

V hloubce pěti (!) metrů se objevila silná vrstva ohnišť, pravděpodobně podlah obydlí, a hrob muže ležícího ve skrčené poloze u velkého ohniště.. Vedle spočívala číše z lebky. Jak ale namítají odborníci, nemuselo by jít o číši, ale po prosté otevření mozkovny sérií úderů. Proč? T o už ponechám na fantazii laskavého čtenáře.

Z pozdějších časů, z doby železné, je zase známá číše z lidské lebky, kterou našli v předsíni jeskyně Býčí skála na Moravě. Jindřich Wankel se k problematice číší z lidských lebek vyjádřil takto:

„Zvyk pít z lebek nepřátel byl v dávném starověku u většiny národů všeobecný. Snad vyplýval z kanibalismu, jenž sám hraje roli v mýtech civilizovaných národů. Dějepisci nám vyprávějí o národech, které pily z lebek svých nepřátel. Tak o tom vykládali Hérodot a Strabón o Skytech, Plútarchos o starých Germánech, jimž byl vlastní obyčej otevřít si žílu, nachytat si krev do misky a vzájemně si připít. Livius vyprácví, že Bojové dali hlavu římského náčelníka Postumia upravit na pohár k pití zasazený do zlata a Silvius Italicus sděluje, že Keltové pili při pitkách z pozlacených lebečních pohárů, totéž píše i Ammianus Marcellinus o Skordiscích. Jak praví Paulus Diaconus, přinutil Langobard Alboin svou manželku Rosamundu, dceru gepidského krále Kunimunda, aby pila z lebky svého otce.“

Ani v jiných kulturách v jiných částech světa nejsou artefakty z lidských kostí neznámé. Číše z lidských lebek jsou používány v tibetském lamaismu.

 

Kontakt