Ahnenerbe

AHNENERBE: ZLO JAKO PROGRAM
aneb okultismus kontra věda

"Jak a proč se rukopis dostal k Himmlerovi, potažmo k Falkovi, bylo zahaleno tajemstvím. A už vůbec nebylo jasné, co dělal v areálu laboratoře na biologické zbraně nebo co se tam vlastně vyrábělo. Na jedné straně rovnice byli Himmler, Falk a Ahnenerbe a na druhé straně Vojničův rukopis, respektive jeho torzo. 
U Himmlera se nedalo počítat s konvenčně logickým uvažováním. Respektive člověk musel proniknout do jeho logiky, která se ubírala zcela odlišnými stezkami. Do naprosté zvrácenosti. Analytici SEKCE dávno před vypuknutím druhé světové války se znepokojením sledovali prorůstání nacionálněsocialistického hnutí s tajnými lóžemi, jejichž vlivu podléhal Hitler, Himmler i další pohlaváři třetí říše. Na rozdíl od ostatních složek sovětské tajné služby považovala SEKCE tyto tendence za velice nebezpečné. Po skončení války se občas v pracích alternativních historiků objevila zmínka o společnosti Thule a jejím vlivu na nacismus, ale Kracin dobře věděl, že členové Thule jsou jenom zlomkem, vrcholkem temné pyramidy. Zlo patřilo k programu nacistů od samého počátku. Zasvěceným napověděl již symbol, který si nacisté zvolili. Na rozdíl od levotočivé svastiky, symbolu života a slunce, přijali za svůj symbol naprosto opačný, pravotočivý hákový kříž, symbol zániku, negativní temné síly smrti...
Kracin si do koflíku natočil Libušin pramen a usrkl. Celé mu to nedávalo smysl. Tušil, že klíčem k téhle podivné skládačce je profesor Roubal. Muž, který nabídl velvyslanectví Ruské federace středověkou ikonu. Člověk, jenž věděl, že kdesi v ruském archivu se nachází fragment Vojničova rukopisu. Plukovník Kracin dobře chápal, že některá temná tajemství minulosti nejsou mrtvá a neočekávaně mohou prasknout jako zanícený vřed plný hnisu, na který zasvítí slunce. "
Citace z knihy Aleše Česala a Jana Geislera SEKCE: Dračí krev (http://geislerr.wixsite.com/sekce-1/o-knize). 
I když je kniha SEKCE: Dračí krev románem, fikce obou autorů se prolíná se skutečnými historickými fakty. 
Himmlerovým velkým koníčkem se stala historie a archeologie. Přitahovalo jej vše, co by mohlo přispět k objasnění pragermánských kořenů, ale i další otázky. Kupříkladu problém pravo- a levorukosti vyřešil tak, že lidstvo bylo původně levoruké a k pravorukosti přešlo až s používáním štítu, který měl krýt srdce. V roce 1935 Himmler dokonce založil vlastní vědeckou organizaci Ahnenerbe - Dědictví (Odkaz) předků. Ahnenerbe spadala pod SS, a jejími členy se tedy mohli stát pouze regulérní esesáci. I když je SS většinou vnímána jako vojenská složka, otevírala se i společenským vědám a vědeckým elitám - právníkům, lékařům, historikům a archeologům. 
Pod Himmlerovou patronací se badatelé pouštějí do rozsáhlých archeologických výzkumů. Ahnenerbe organizovala výpravy do Tibetu, na Island a do Finska, kde pátrala po stopách Pragermánů. Členům Ahnenerbe se s koncem druhé světové války podařilo zničit většinu dokladů své činnosti. Nevěnovala se totiž jen romantickým výpravám za yettim do Tibetu či za svatým grálem na Island. S Ahnenerbe je spojena celá řada nelidských experimentů na vězních v koncentračních táborech (vivisekce, podchlazování atd.

 

Kontakt