Jak vypadá zemětřesení?

Víte, jak vypadá zemětřesení? Já také ne. Vím, jak vypadá důl, to je taková díra v zemi, ale zemětřesení???
Ví to ovšem prof. Sekiya, který sestavil drátěný model zemětřesení, tj. křivky, kterou opisuje chvějící se bod povrchu zemského. 
 

Kontakt