Fantastická fakta 8/2000
 
Mýty, legendy a historie, které se týkají Staronové synagogy v Praze
 
1
 
2
 

Kontakt